Take care of Mee

מיזם משותף 

מטרות המיזם

 • שמירה על אוכלוסיית תשושי הנפש במרכזי היום ובביתם.

 • סיוע לצוותים המקצועיים בהתרעה על עזיבת המבקר את תא השטח אשר הוגדר עבורו, ניטורו וספירתו בכל רגע נתון.

אפיון הדרישות מהמערכת

 • ניטור של כל אחד מהמטופלים.

 • תחזוקה מינימלית. (חיי סוללה ארוכים.תחזוקה שוטפת מינימלית.

 • מערכת פשוטה להפעלה שניתן להטמיע בקלות.

 • אביזר נוח שהמטופלים יסכימו לענוד ללא התנגדות.

מערכת 40Mee 

מערכת 40Mee משתמשת  בשלושה אלמנטים:

 • פלאפון סלולרי (של העובדים) בהם מותקנת אפלקציה יחודית.

 • תגי שם טכנולוגים- תגי השם נראים ככול תג שם אך נושאים בקרבם רכיב חכם בטכנולוגיית בלוטות׳.

 • קופסה חכמה- `checkmee שפותחה במיוחד לצרכים אלו ויודעת לזהות אם נושא התג מגיע לכניסה ועם הפתח דלת מתריעה מיידית.

יכולות המערכת:

 • בדיקת נוכחות מיידית.

 • ספירת  אוטומטית של המטופלים כקבוצות או בודדים.גם שהם פזורים במתחם ובחדרים שונים.

 • ניטור והתרעה מיידית על ניסיון עזיבה של המתחם.

יתרונות המערכת

 • ללא התרעות שווא.

 • התרעה מיידית בניסיון עזיבת המתחם.

 • אורך חיי סוללה של האביזר כשנה.

 • גמישות והתאמת המערכת לכל מתחם באופן ספציפי.

מהלך הפיילוט ותוצאות המיזם

מהלך הפיילוט

 • המערכת הותקנה בהצלחה בשמונה מרכזי יום של מטב.

 • חולקו כ 200 תגי שם טכנולוגיים.

 • בוצעה הדרכה וליווי לצוותים השונים.

תוצאות  המיזם

 • הטמעת המערכת בוצעה במהירות וביעילות.

 • המטופלים קיבלו את התגים ללא התנגדות,חלקם שמחו על ״גאוות יחידה״.

 • המערכת מתפקדת מעולה באופן יום-יומי ללא התרעות שווא.

 • מסייע מאוד לצוות בשליטה ובקרה במהלך הפעילות.