top of page
Amity Elderly Lady.jpg

מערכת התרעה
ליציאה מהמיטה

מיועדת לאנשים הסובלים מדמנציה, אלצהיימר, ירידה קוגנטיבת או שהינם סיעודיים מכל סיבה שהיא

speaker.png

מפעילה התרעה קולית ביחידה שנמצאת בחדר אחר בבית

המערכת מזהה ירידה מהמיטה עוד לפני שהאדם קם ממיטתו, כאשר הוא מתחיל להוריד את רגליו לרצפה

מערכת המתריעה על ירידה מהמיטה

(יציאה מהמיטה)

bottom of page