strip colour.jpg

המגזין שלנו מוקדש לנושאי מודעות ותמיכה באזרחים בגיל השלישי

חולי אלצהיימר ודמנציה ומשפחותיהם.

מדריך לרכישה נכונה של שעון איתור לחולה אלצהיימר ודמנציה