strip colour.jpg

המגזין שלנו מוקדש לנושאי מודעות ותמיכה באזרחים בגיל השלישי

חולי אלצהיימר ודמנציה ומשפחותיהם.

מה גורם להתנהגויות חוזרות ונשנות בדמנציה.

אם טיפלתם בחולי דמנציה או אלצהיימר, בטוח שמתם לב להתנהגויות שחוזרות על עצמן שוב ושוב.


איש מבוגר עם דמנציה ואישה מטפלת

ניתן לקרוא לפעולות האלה פעולות מחזוריות. בין הפעולות הנפוצות שחוזרות על עצמן אפשר לציין מספר פעולות נפוצות, כגון: חזרה על אותן שאלות שוב ושוב, הליכה הלוך וחזור, התעסקות עם משהו ספציפי ללא הפסקה, למשל, חזרה על אותם מילים או אותם זמזומים , איבוד חפצים, הסתרת חפצים, משיכת שיער, שפשוף חלקים מסוימים בגוף כמו ידיים או ראש, חיפוש מתמיד אחרי אביזר כמו מפתחות, שעון, משקפיים, אגירת חפצים שאין בהם צורך ועוד. הרבה פעמים התנהגויות כאלה יכולות פשוט לעצבן את מי שנמצא לידם. אך חשוב להבין - ליקיריכם אין שום כוונה לעצבן אתכם.הם לא שואלים אותה שאלה כי לא הקשיבו לתשובה קודם. ההסבר הכי פשוט כמובן שהם פשוט לא זוכרים את התשובה שקיבלו קודם.


על מנת להתמודד עם התופעה הזאת, חשוב להבין ממה זה יכול לנבוע.